print
Programul Național „Satul European” pentru anii 2024-2028, aprobat de Guvern
26.03.2024
669 accesări MIDR,

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Programul Național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024-2028. Acesta este un program guvernamental nou și vine să asigure programarea integrată intersectorială și consolidarea resurselor financiare orientate spre implementarea proiectelor de dezvoltare locală.

Implementarea Programului este axată pe următoarele obiective specifice:

  • asigurarea accesului îmbunătățit la infrastructura tehnico-edilitară locală pentru 532 de mii de cetățeni până în 2028;
  • îmbunătățirea calității infrastructurii sociale locale în 500 localități până în anul 2028;
  • consolidarea capacității a 400 de angajați ai autorităților publice locale în implementarea proiectelor, accesarea și atragerea investițiilor până în 2028. 

Pentru atingerea obiectivelor, prin Planul de acțiuni al Programului, au fost planificate circa 23 de acțiuni, menite să îmbunătățească calitatea infrastructurii tehnico-edilitare și sociale.

Precizăm că, până în prezent, prin programele „Satul European” și „Satul European Expres” au fost realizate peste 700 de proiecte. Aceasta înseamnă peste 900 de km de apeduct și 211 km rețele de canalizare construite sau reparate în satele din țară, 36 de planuri urbanistice elaborate, peste 140 de clădiri publice reabilitate, iluminat public extins, școli, grădinițe, parcuri de joacă moderne etc.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord