print
Despre SUERD
05.06.2012
5457 accesări

1. CONTEXT

Cu o suprafață de aproximativ 800.000 de km (ocupînd a cincea parte din suprafața UE) și cu o populație de peste 100 de milioane, regiunea Dunării este vitală pentru Europa.  Bazinul dunărean beneficiază de o serie de avantaje care pot  permite dezvoltarea sa rapidă: poziția geografică (deschiderea către est); diversitatea culturală, etnică și naturală; surse importante de energie regenerabilă  (hidro, biomasă, eoliene și termale); avantajele care țin de mediu (floră și faună, resurse de apă, Delta Dunării).

Regiunea Dunării are un potențial de creștere economică insuficient exploatat. Fiind parte a Coridorului pan-european de transport VII al UE, Dunărea reprezintă o cale navigabilă semnificativă, care face legătura, prin rețeaua Rin-Main-Dunăre, între portul Constanța, centrele industriale din vestul Europei și portul Rotterdam. Bazinul lărgit al Dunării cuprinde state și regiuni care ar putea beneficia în viitor de accesul direct la Marea Neagră, iar importanța conectării UE cu regiunea extinsă a Caucazului și Asiei Centrale a fost deja consimțită prin Sinergia Mării Negre.

În acest context, ținînd cont și de inițiativa lansată de România  și Austria în 2008, Consiliul European (18-19 iunie 2009) a solicitat Comisiei Europene să facă demersurile necesare pentru adoptarea unei Strategii a Uniunii Europene pentru regiunea Dunării pînă la sfîrșitul anului 2010, urmînd modelul celei pentru Marea Baltică. În luna ianuarie 2010, Parlamentul European a supus dezbaterii întrebarea orală „Strategia europeană pentru regiunea Dunării", care a fost urmată de adoptarea unei rezoluții în care membrii Parlamentului European solicită Comisiei Europene să lanseze această strategie, în urma unui proces de consultare, pînă la sfîrșitul anului 2010.

Deputații europeni au subliniat că Strategia UE pentru regiunea Dunării ar trebui să fie dezvoltată în următoarele domenii de cooperare inter-regională: protecție și dezvoltare socială; dezvoltare economică durabilă; infrastructura energetică și de transport; protecția mediului; cultură și educație.

Ulterior, Comisia Europeană a lansat consultarea publică (februarie - iunie 2010) pe parcursul căreia au fost organizate, în toate statele riverane, conferințe, seminarii și mese rotunde. Rezultatul acestor consultări a constat în elaborarea de către Comisia Europeană și prezentarea, în data de 8 decembrie 2010, a unei Comunicări pe tema Strategiei UE pentru regiunea Dunării, precum și a unui Plan de acțiune.

2. PREZENTAREA STRATEGIEI UE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării vizează dezvoltarea potențialului economic și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale regiunii. Totodată, încurajează cooperarea pe termen lung, atît între autoritățile locale și regionale, cît și între autorități, mediul privat și ONG-uri, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii.

Å¢ările incluse în Strategie sunt cele acoperite de Procesul de cooperare dunăreană: Germania (landurile Baden-Württemberg și Bavaria), Austria, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Dintre aceste state, opt sunt state membre ale Uniunii Europene, iar celelalte sunt implicate în diferite inițiative de cooperare cu Uniunea Europeană, unele din ele cu scopul declarat de a deveni într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat membre ale UE.

Planul este grupat în patru "piloni" (axele principale) și 11 domenii prioritare.

 I. Interconectarea regiunii Dunării

Obiectivul este de a îmbunătăți conectivitatea regiunii Dunării cu restul Europei, în trei domenii prioritare: transport, energie și cultură/turism. Interconectarea regiunii poate fi realizată prin îmbunătățirea coordonării în realizarea lucrărilor de infrastructură, îmbunătățirea funcționării sistemelor de transport și energie, schimburi de experiență cu privire la energie curată și promovarea culturii și turismului Dunării.

 II. Protejarea mediului în regiunea Dunării

Strategia schițează trei priorități pentru conservarea biodiversității și protejarea calității vieții oamenilor care locuiesc pe malurile și în bazinul hidrografic al Dunării: restabilirea și menținerea calității apei; gestionarea riscurilor de mediu; conservarea biodiversității, a peisajelor și a calității aerului și solurilor.

 III. Creșterea prosperității în regiunea Dunării

De la cele mai înalte niveluri de trai din UE pînă la cele mai scăzute, de la personalul cu cel mai înalt nivel de calificare pînă la angajații cu cele mai puține studii, de la unele dintre cele mai competitive regiuni ale UE pîna la unele dintre cele mai sărace - în ceea ce privește prosperitatea, Dunărea este o regiune a contradicțiilor. Strategia prezintă trei priorități care vor reduce eterogenitatea regiunii: dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere prin cercetare, educație și tehnologiile informației; sprijinirea competitivității în afaceri; investițiile în oameni și competențe (resurse umane).

IV. Consolidarea regiunii Dunării

Crima organizată și corupția reprezintă o provocare în anumite părți ale regiunii, iar Strategia definește acțiuni pentru schimbarea acestei situații. Pentru impulsionarea creșterii economice durabile și prosperității în această zonă, este necesară transformarea regiunii Dunării într-o zonă în care se poate trăi în siguranță și consolidarea integrării acesteia în cadrul UE. Acest pilon se axează pe două priorități care vor contribui la consolidarea regiunii: îmbunătățirea capacității și a cooperării instituționale; conlucrarea pentru abordarea problemei securității și a crimei.

3. IMPLEMENTARE ȘI GUVERNARE

La nivel macro-regional

Comisia Europeană (DG Regio) - rol de coordonare, monitorizare, raportare și evaluare;

Grupul la nivel înalt (High Level Group) - din care fac parte reprezentanții statelor membre UE (la nivel de secretar de stat sau director general), cu drept de vot, grupul avînd ca atribuții orientarea politică și prioritizarea;

Coordonatorii domeniilor prioritare (PAC) - fiecare din cele 11 domenii prioritare este coordonat de două state din regiune, care asigură implementarea Strategiei.

La nivel macro-regional Strategia este coordonată de următoarele state:

Nr. Priorității

Domeniul Prioritar

Statele Responsabile

1.

Îmbunătățirea mobilității și a intermodalității:

a) Căi navigabile interioare

b) Căi feroviare, rutiere și aeriene

Austria și România

Slovenia și Serbia

2.

Încurajarea energiilor durabile

Ungaria

Republica Cehă

3.

Promovarea culturii și turismului, a contactelor directe între oameni

Bulgaria

România

4.

Restaurarea și întreținerea calității apelor

Ungaria

Slovacia

5.

Gestionarea riscurilor de mediu

Ungaria

România

6.

Conservarea biodiversității, a peisajelor și a calității aerului și solurilor

Germania (Bavaria)

Croația

7.

Dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere (cercetare, educație și TIC)

Slovacia

Serbia

8.

Sprijinirea competitivității întreprinderilor

Germania (Baden-Württemberg)

Croația

9.

Investirea în oameni și în competențe

Austria

Republica Moldova

10.

Ameliorarea capacității și a cooperării instituționale

Austria (Viena)

Slovenia

11.

Cooperarea în domeniul securității și al combaterii crimei

organizate

Germania

Bulgaria

La nivel național Comisia va fi asistată de Punctele naționale de contact (coordonatorii naționali), care asigură coordonarea în fiecare țară, identifică contactele relevante și, în special, propun aspecte practice ale activității.

Raportarea și evaluarea la nivel macro-regional sunt efectuate de către Comisia Europeană, în parteneriat cu coordonatorii de domeniile prioritare. De asemenea, Comisia va organiza un forum anual, la care vor participa statele, instituțiile UE și părțile interesate. La nivel național, coordonarea, monitorizarea este realizată de coordonatorul național.

DESCĂRCAȚI Despre Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (.doc)

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord