print
Fondul de Granturi Mici anunță apel deschis pentru orașe-poli de creștere
29.03.2023
6771 accesări solidarityfund.md ,

Fondul de Granturi Mici pentru orașe-poli de creștere (FGMOPC) este un instrument al Solidarity Fund PL în Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish aid și este implementat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Misiunea FGMOPC este de a susține dezvoltarea urbană și de a consolida capacitățile locale în implementarea eficientă a politicilor publice în domeniu de către orașele-poli de creștere. De asemenea, Fondul își propune să stimuleze dezvoltarea orașelor-poli de creștere și a zonelor teritoriale adiacente acestora prin implementarea unor microproiecte de dezvoltare urbană bazate pe principiile participării comunităților locale/ sectorului civic și a cooperării tuturor părților interesate. 

FGMOPC urmărește sporirea capacităților partenerilor locali și regionali prin pilotarea/testarea exercițiilor practice sub forma de microproiecte de dezvoltare urbană, care vor contribui la implementarea eficientă a Programului Național de Dezvoltare a Orașelor-Poli de creștere (PNDOPC). 

FGMOPC este un instrument-pilot de antrenare practică pentru următoarea etapă de implementare a PNDOPC (2025-2027), având drept scop consolidarea experienței și capacităților orașelor-poli de creștere

Bugetul total al apelului FGMOPC 2023 este de 60.000 euro. 

Sunt eligibile să participe la apel autoritățile publice locale sau unitățile de implementare a proiectelor din orașele cu statut de pol de creștere, conform Hotărârii Guvernului nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului Național de Dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-20271.

Documentația apelului de proiecte: -> Reguli de participare.

Termenul-limită pentru aplicarea dosarului, în format electronic, este 17 aprilie 2023ora 12:00, la adresa de e-mail: [email protected] și va include: 

  • formularul  aplicației de finanțare completat – conform modelului
  • bugetul aplicației completat – conform modelului
  • alte documente relevante (ex: acorduri de parteneriat (partener/i civic și partener/i din mediul de afaceri, după caz). 

Notă: Nu este solicitată sau necesară prezentarea pe hârtie a aplicației sau anexelor! 

Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii dosarului și un cod de înregistrare. 

Sesiunea de informare privind FGMOPC 

Pentru buna înțelegere a regulilor de participare, precum si a regulamentului prezentului Fond, SFPL în Moldova va organiza o sesiune de informare, care se va desfășura la data de 31 martie 2023. Cu detalii organizatorice privind sesiunea de informare vom reveni adăugător. 

Pentru întrebări sau neclarități privind FGMOPC contactați echipa Fondului, la e-mail: [email protected], sau la tel.: 078179050.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord