print
ANUNȚ privind organizarea Concursului (apel pe listă) pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare regională pe domeniul „Aprovizionare cu apă și sanitație” pentru finanțarea din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
25.10.2023
918 accesări

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 27/2022 privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și în vederea asigurării realizării Obiectivul general II „Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii” Măsura 2.1 Aprovizionare cu apă și sanitație din Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2022-2028, începând cu data de 24 octombrie 2023, se dă startul Concursului (apel pe listă) pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare regională pentru a fi propuse spre finanțare din FNDRL. 

Scopul Concursului este orientat spre sprijinirea dezvoltării infrastructurii edilitare de bază: aprovizionarea cu apă, canalizare și tratarea apelor uzate prin construcția/reconstrucția sau extinderea apeductelor și sistemelor de canalizare, a aducțiunilor către localități.

Concursul va fi organizat în baza Anexei nr. 2 a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în FNDRL, aprobat prin Hotărârea Guvernului 152/2022, și Ghidului de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale.  

Aplicanții eligibili pentru participare la Concurs sunt instituțiile de dezvoltare regională și entități ale administrației publice centrale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 152/2022.

Dosarele cu Notele conceptuale pentru Concurs vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice din data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte (termen-limită: 23 noiembrie 2023, ora 17.00).

Cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 90 de zile calendaristice de la data aprobării Notelor conceptuale depuse pentru apelul pe listă.

Dosarele depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare.

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării sunt descrise în Ghidul de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională (ediția Octombrie 2023), care poate fi accesat pe pagina web: www.adrnord.md 

Pentru Apelul pe listă, dosarele cu Cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale:

Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1, of. 234

Persoana responsabilă:

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord