Denumire proiect Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț
Data de start și finalizare 08.12.2017 - 19.12.2022
Domeniu Uniunea Europeană
Asigurare cu apă și canalizare
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria municipiului Edineț
Parteneri
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale si Mediului
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • Consiliul Raional Edineț
 • Primăria municipiului Edineț
Produsele proiectului
 • 34 km de apeduct reabilitat și extins
 • 2.778 de conexiuni
Rezultatele proiectului
 • Peste 3.300 locuitori conectați la sistemul de alimentare cu apă
 • Prestatorul de servicii de apă si sanitație din municipiul Edineț capabil să gestioneze eficient serviciile îmbunătățite în baza Planului de Afaceri elaborat
 • Două documente strategice raionale și locale în domeniul alimentarii cu apă și sanitație armonizate cu obiectivele strategice naționale 
Obiectivele proiectului
 • Acces la servicii de apă îmbunătățite pentru locuitorii municipiului Edineț
Valoarea totală a proiectului
 • 60.846.872,77 MDL, cost total
 • 52.846.872,77 MDL, finanțare UE
 • 8.000.000,00 MDL, cofinanțare Primăria mun. Edineț
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT