<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord]]> https://www.adrnord.md/ 15.06.2024 ro https://www.adrnord.md/ Copyright (c) 2024 https://www.adrnord.md/Echipament tehnic TIC și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord <![CDATA[Echipament tehnic TIC și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4724&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Echipament-tehnic-TIC-i-inventar-in-cadrul-proiectului-Reteaua-StartupHub-Laboratoare-antreprenoriale-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ ]]> 04.06.2024 23:12 Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord <![CDATA[Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4723&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Echipament-tehnic-i-inventar-in-cadrul-proiectului-Reteaua-StartupHub-Laboratoare-antreprenoriale-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ ]]> 28.05.2024 23:23 Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4722&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ 24.05.2024 23:55 Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze – stradela A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei – orașul incluziunii teritoriale, etapa II” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze – stradela A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei – orașul incluziunii teritoriale, etapa II” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4676&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-1-Reconstructiaamenajarea-curtilor-la-blocurile-locative-din-str-Independentei-nr-73-75-or-Sangerei-2-Reconstructia-caii-pietonale-statiilor-de-ateptare-pe-segmentul-strazilor-A-Plamadeala-N-Testemitanu-din-or-Sangerei-3-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-teren-sportiv-str-Alexandru-Plamadeala-or-Sangerei-4-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-cale-pietonala-pe-str-Vlad-Iovita-or-Sangerei-5-Amenajare-scuar-skatepark-parcare-auto-str-M-Frunze-stradela-A-Pukin-Drum-din-beton-asfaltic-str-M-Frunze-Taras-evcenko-din-or-Sangerei-in-cadrul-proiectului-Sangerei-oraul-incluziunii-teritoriale-etapa-II/ ]]> 03.04.2024 20:00 Servicii de supraveghere tehnică pentru reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46) din str. Independenței, nr. 26, orașul Bălți <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică pentru reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46) din str. Independenței, nr. 26, orașul Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4658&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-pentru-reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-oraul-Balti/ ]]> 22.03.2024 22:40 Servicii de supraveghere tehnică la montarea LEC 10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la montarea LEC 10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4655&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-montarea-LEC-10-kV-de-la-PDC-Soroca-cel-5-29-in-cadrul-proiectului-Crearea-i-dezvoltarea-infrastructurii-tehnico-edilitare-pentru-subzona-Soroca-a-Zonei-Economice-Libere-Ungheni-Business/ ]]> 19.03.2024 16:57 Servicii de supraveghere tehnică pentru construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie nr. 6 „Lăstărel” din orașul Fălești în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică pentru construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie nr. 6 „Lăstărel” din orașul Fălești în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4652&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-pentru-constructia-acoperiului-cladirii-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-nr-6-Lastarel-din-oraul-Faleti-in-cadrul-proiectului-Dezvoltarea-infrastructurii-urbane-prin-termoizolarea-gradinitei-publice-din-cartierul-Gara-Faleti/ ]]> 12.03.2024 16:21 Servicii de supraveghere tehnică la lucrările „Rețele de canalizare în sectorul de Est a or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos Bucovina, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului „Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la lucrările „Rețele de canalizare în sectorul de Est a or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos Bucovina, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului „Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4647&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-lucrarile-Retele-de-canalizare-in-sectorul-de-Est-a-or-Edinet-in-perimetrul-str-M-Eminescu-str-os-Bucovina-str-Al-Hijdeu-1-sector-in-cadrul-proiectului-Constructia-statiei-de-tratare-a-apei-i-extinderea-sistemului-de-canalizare-in-oraele-Edinet-i-Cupcini/ ]]> 04.03.2024 10:20 Rețele de canalizare în sectorul de Est a or. Edineț, în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos. Bucovina, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului „Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini” <![CDATA[Rețele de canalizare în sectorul de Est a or. Edineț, în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos. Bucovina, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului „Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4646&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Retele-de-canalizare-in-sectorul-de-Est-a-or-Edinet-in-perimetrul-str-M-Eminescu-str-os-Bucovina-str-Al-Hijdeu-1-sector-in-cadrul-proiectului-Constructia-statiei-de-tratare-a-apei-i-extinderea-sistemului-de-canalizare-in-oraele-Edinet-i-Cupcini/ ]]> 04.03.2024 10:05 Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului sportiv multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/B, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului sportiv multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/B, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4629&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Constructia-Complexului-sportiv-multifunctional-din-str-oseaua-Bucovina-nr-33B-mun-Edinet-in-cadrul-proiectului-Crearea-complexului-multifunctional-Sportiv/ ]]> 16.02.2024 22:15 Servicii de supraveghere tehnică la „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova” în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova” în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4628&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-constructia-canalului-de-evacuare-a-apei-pluviale-i-a-unui-teren-sportiv-or-Dondueni-Republica-Moldova-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-de-pe-str-Pukin-or-Dondueni/ ]]> 16.02.2024 22:11 Servicii de supraveghere tehnică la „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia” în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia” în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4614&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Amenajarea-unui-parc-i-teritoriului-adiacent-din-oraul-Drochia-in-cadrul-proiectului-Creterea-nivelului-de-trai-in-zona-de-revitalizare-Valea-Curechiului-a-oraului-Drochia/ ]]> 09.02.2024 16:15 Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4596&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Constructia-sistemului-de-alimentare-cu-gaze-naturale-constructia-drumului-de-acces-dinspre-str-Nicolae-Testemitanu-la-subzona-Soroca-constructia-drumului-de-acces-dinspre-traseul-R141-la-subzona-Soroca-montarea-LEC10-kV-de-la-PDC-Soroca-cel-5-29-in-cadrul-proiectului-Crearea-i-dezvoltarea-infrastructurii-tehnico-edilitare-pentru-subzona-Soroca-a-Zonei-Economice-Libere-Ungheni-Business/ ]]> 07.02.2024 17:44 Servicii de supraveghere tehnică la „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4597&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Reconstructia-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-nr-7-din-mun-Soroca-etapa-I-in-cadrul-proiectului-Noi-oportunitati-educationale-pentru-copiii-de-varsta-precolara-din-cartierul-Dealul-Romilor-mun-Soroca/ ]]> 07.02.2024 06:53 Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4587&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-1-Reconstructiaamenajarea-curtilor-la-blocurile-locative-din-str-Independentei-nr-73-75-or-Sangerei-2-Reconstructia-caii-pietonale-statiilor-de-ateptare-pe-segmentul-strazilor-A-Plamadeala-N-Testemitanu-din-or-Sangerei-3-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-teren-sportiv-str-Alexandru-Plamadeala-or-Sangerei-4-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-cale-pietonala-pe-str-Vlad-Iovita-or-Sangerei-5-Amenajare-scuar-skatepark-parcare-auto-str-M-Frunze-str-la-A-Pukin-Drum-din-beton-asfaltic-str-M-Frunze-Taras-evcenko-din-or-Sangerei-in-cadrul-proiectului-Sangerei-oraul-Incluziunii-Teritoriale-etapa-II/ ]]> 31.01.2024 10:42 Servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4585&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 31.01.2024 10:35 Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 Lăstărel din or. Fălești” în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 Lăstărel din or. Fălești” în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4586&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Constructia-acoperiului-cladirii-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-6-Lastarel-din-or-Faleti-in-cadrul-proiectului-Dezvoltarea-infrastructurii-urbane-prin-termoizolarea-gradinitei-publice-din-cartierul-Gara-Faleti/ ]]> 30.01.2024 10:39 Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4584&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 30.01.2024 10:33 Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, municipiul Edineț în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” <![CDATA[Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, municipiul Edineț în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4561&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Constructia-Complexului-Sportiv-Multifunctional-din-str-oseaua-Bucovina-nr-33b-municipiul-Edinet-in-cadrul-proiectului-Crearea-complexului-multifunctional-Sportiv/ ]]> 21.12.2023 11:56 Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (Construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” <![CDATA[Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (Construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4560&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-Constructia-canalului-de-evacuare-a-apei-pluviale-i-a-unui-teren-sportiv-or-Dondueni-Republica-Moldova-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-de-pe-str-Pukin-or-Dondueni/ ]]> 15.12.2023 11:52 Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” <![CDATA[Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4559&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Constructia-sistemului-de-alimentare-cu-gaze-naturale-constructia-drumului-de-acces-dinspre-str-Nicolae-Testemitanu-la-subzona-Soroca-constructia-drumului-de-acces-dinspre-traseul-R141-la-subzona-Soroca-montarea-LEC10-kV-de-la-PDC-Soroca-cel-5-29-in-cadrul-proiectului-Crearea-i-dezvoltarea-infrastructurii-tehnico-edilitare-pentru-subzona-Soroca-a-Zonei-Economice-Libere-Ungheni-Business/ ]]> 15.12.2023 11:49 Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I) în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” <![CDATA[Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I) în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4558&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reconstructia-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-Nr-7-din-mun-Soroca-etapa-I-in-cadrul-proiectului-Noi-oportunitati-educationale-pentru-copiii-de-varsta-precolara-din-cartierul-Dealul-Romilor-mun-Soroca/ ]]> 15.12.2023 11:38 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze – stradela A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei în cadrul proiectului „Sângerei – orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” <![CDATA[1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze – stradela A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei în cadrul proiectului „Sângerei – orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4557&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/1-Reconstructiaamenajarea-curtilor-la-blocurile-locative-din-str-Independentei-nr-73-75-or-Sangerei-2-Reconstructia-caii-pietonale-statiilor-de-ateptare-pe-segmentul-strazilor-A-Plamadeala-N-Testemitanu-din-or-Sangerei-3-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-teren-sportiv-str-Alexandru-Plamadeala-or-Sangerei-4-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-cale-pietonala-pe-str-Vlad-Iovita-or-Sangerei-5-Amenajare-scuar-skate-park-parcare-auto-str-M-Frunze-stradela-A-Pukin-Drum-din-beton-asfaltic-str-M-Frunze-Taras-evcenko-din-or-Sangerei-in-cadrul-proiectului-Sangerei-oraul-Incluziunii-Teritoriale-etapa-II/ ]]> 14.12.2023 11:33 Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” <![CDATA[Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4556&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Amenajarea-unui-parc-i-teritoriului-adiacent-din-oraul-Drochia-in-cadrul-proiectului-Creterea-nivelului-de-trai-in-zona-de-revitalizare-Valea-Curechiului-a-oraului-Drochia/ ]]> 13.12.2023 11:23 Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 „Lăstărel” din or. Fălești în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” <![CDATA[Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 „Lăstărel” din or. Fălești în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4555&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Constructia-acoperiului-cladirii-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-6-Lastarel-din-or-Faleti-in-cadrul-proiectului-Dezvoltarea-infrastructurii-urbane-prin-termoizolarea-gradinitei-publice-din-cartierul-Gara-Faleti/ ]]> 12.12.2023 11:10 Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reabilitare și adaptare a monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reabilitare și adaptare a monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4498&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilor-de-reabilitare-i-adaptare-a-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 18.07.2023 22:58 Lucrări de reabilitare și adaptare a monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Lucrări de reabilitare și adaptare a monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4497&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Lucrari-de-reabilitare-i-adaptare-a-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 14.07.2023 20:57 Echipament tehnic specializat (rampă de acces, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” <![CDATA[Echipament tehnic specializat (rampă de acces, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4454&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Echipament-tehnic-specializat-rampa-de-acces-dezumidificatoare-purificatoareumidificatoare-pentru-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-modernizarea-i-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Balti/ ]]> 18.04.2023 19:31 Echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” <![CDATA[Echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4431&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Echipament-tehnic-specializat-rampa-de-acces-supraveghere-video-dezumidificatoare-purificatoareumidificatoare-pentru-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-modernizarea-i-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Balti/ ]]> 08.03.2023 19:52 Servicii elaborare proiect tehnic pentru Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Servicii elaborare proiect tehnic pentru Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4397&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-elaborare-proiect-tehnic-pentru-Reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 28.01.2023 17:41