Prima   -  Publicații & produse media   -  Newsletter

Newsletter

  Buletine informative | 2011
  Buletine informative | 2010
  Buletine informative | 2012
  Buletine informative | 2013
  Programul Transnațional Dunărea 2014-2020

Buletin informativ elaborat de Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, în calitate de Punct Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea 2014-2020. Cu suportului financiar al Uniunii Europene, Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 a contribuit la implementarea unui șir de proiecte valoroase, care au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale în Republica Moldova. Ele sunt desfășurate de un parteneriat transnațional extins și corespund prevederilor comunitare comune și priorităților Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Republica Moldova este reprezentată de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord şi Primăria municipiului Bălţi, părți implicate în implementarea proiectului „Industrii Creative pentru Noile Economii Urbane în Regiunea Dunării” (CINEMA), cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Proiectul corespunde prevederilor comunitare comune și priorităţilor SUERD. Reprezentanții Republicii Moldova participă în calitate de parteneri în cele 15 proiecte în valoare totală de 1.267.237,68 euro, rata de cofinanțare națională fiind de 15%.

  Programul Operațional Comun România – Republica Moldova

Buletine informative editate în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova / www.ro-md.net

  Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord

Newslettere elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, implementat de ADR Nord și finanțat de Polish Aid prin interme-diul Solidarity Fund PL în Moldova.