Prima   -  Parteneri

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Moldova

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) implementează proiecte de dezvoltare din numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), alte Ministere Federale, precum şi alte instituții şi organizații internaționale.

GIZ susține procesele complexe de reforme şi schimbări în ţările în curs de dezvoltare şi cele aflate în tranziție. Toate activitățile GIZ sunt orientate spre îmbunătăţirea durabilă a condițiilor de trai şi a perspectivelor oamenilor.

Promovarea cooperării între Guvernul Germaniei şi Guvernul Republicii Moldova a început în 1994. De atunci, au fost implementate un şir de proiecte importante de dezvoltare, care au avut drept scop facilitarea procesului de tranziție de la o economie planificată la cea de piață. Accesați aici informație despre proiectele în derulare ale GIZ în Republica Moldova.

 

Despre proiect Faza II

Obiectivul General al Proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor generale pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientată către cetățean în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale prin intermediul a 4 Domenii de Intervenție.

I domeniu de intervenţie: Consultanță și suport în promovarea și implementarea politicii  de dezvoltare regională acordă sprijin partenerilor în dezvoltarea participativă a unei strategii de dezvoltare regională coerente, în alinierea cadrului legislativ la standardele EU, precum și în armonizarea fondurilor interne și externe existente.

Al II-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea coordonării și monitorizării strategiilor de dezvoltare regională acordă sprijin atât Consiliilor de  Dezvoltare regională, cât și grupurilor de lucru în îndeplinirea funcțiilor lor de bază în planificarea regională integrată.  Sunt introduse proceduri îmbunătățite de monitorizare bazată pe rezultate.

Al III-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea dezvoltării și implementării strategiilor de dezvoltare regională are ca scop prefecționarea capacităților de planificare și implementare ale celor trei Agenții de Dezvoltare  Regională în următoarele domenii:

 • Dezvoltarea participativă a strategiilor;
 • Planificare integrat;
 • Dezvoltarea și implementarea proiectelor.

Al IV-lea domeniu de intervenție: Instituționalizarea modulelor de instruire și  a măsurilor de dezvoltare a capacităților urmărește să amplifice „bunele practici” ale modulelor de formare elaborate anterior pentru sporirea capacităților în prestarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare.

Beneficiarii finali:

Populația localităților selectate din cele patru regiuni de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

Partenerii instituționali:

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;
 • Consiliile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia);
 • Agenţiile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia).

Alți parteneri:

 • Cancelaria de Stat;
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • APL-urile de nivelul 1 (primării) și APL-urile de nivelul 2 (administrațiile raionale);
 • Agenția de Eficiență Energetică
 • Congresul Autorităților Locale din Moldova;
 • Academia de Administrare Publică;
 • Camera de Comerț și Industrie
 • Asociația Moldova Apă-Canal;
 • Sectorul ONG.

Perioada de implementare a fazei a 2-a a proiectului:

Ianuarie 2016  Decembrie 2018

Bugetul proiectului:

 • Bugetul total al proiectului pentru faza a 2-a este de 14 616 762 euro pentru perioada 2016-2018.

Finanțatorii proiectului MSPL faza a 2-a sunt:

 1. Guvernul Germaniei (3 700 000 euro)
 2. Departamentul Federal pentru Afaceri Externe al Elveției, care acționează prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova (3 190 372 euro)
 3. Comisia Europeană (321 107 euro)
 4. Guvernul României (205 283 euro)
 5. Guvernul Suediei (35 000 000 SEK)
 6. Delegația Uniunii Europene (3 500 000 euro)
 • Bugetul Suportului German pentru Investiții - 2,2 milioane euro (Guvernul Germaniei)

MSPL (faza II): Planul Operațional al Proiectului (2016-2018)

Arrow Prev

   

  

Arrow Next