Denumire proiect Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Florești
Data de start și finalizare 03.08.2022 -
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Finanțare din sursele FNDRL
Documentul Unic de Program 2022-2024
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria orașului Florești
Parteneri
 • Consiliul Raional Florești
 • SA „Servicii Comunale Florești”
Produsele proiectului
 • O stație de epurare a apelor uzate cu o suprafață de 2800 m2 construită și dată în exploatare;
 • Circa 1,5 mii m3 de ape uzate epurate/zi;
 • 6.750 km de rețele de canalizare construite;
 • 2 stații de pompare a apelor reziduale renovate si modernizate;
 • 2 colectoare de presiune instalate;
 • 1 panoupublicitaramplasat in or. Florești.
Rezultatele proiectului
 • O stație de epurare a apelor uzate cu capacitatea 1,5 mii m3/zi construită și dată în folosință;
 • Acces îmbunătățit la servicii de canalizare și epurare pentru 4.295 de gospodării și 118 agenți economici;
 • Aproximativ 6.750 km rețele de canalizare extinse în orașul Florești și circa 400 de gospodării și 12 agenți economici conectați la rețelele de canalizare;
 • Nivel redus (cu 20%) de poluare a solului;
 • Calitatea apelor subterane și celor de suprafață îmbunătățită (râul Răut).
Obiectivele proiectului
 • Construcția unei noi stații regionale de epurare în orașul Florești, cu o capacitate de 1,5 mii m3/zi, pe lângă stația de epurare existentă;
 • Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Florești cu 6,750 km;
 • Regionalizarea serviciului public de canalizare în 71 localități proxime orașului Florești.
Valoarea totală a proiectului

Contractat, FNDRL: 32,4 mln lei

Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next