Denumire proiect Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca
Data de start și finalizare 26.04.2017 - 10.09.2020
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Finanțare din sursele FNDRL
Alte surse de finanțare
Documentul Unic de Program 2017-2020
Planul Operațional Regional (POR)
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria satului Băhrinești
Produsele proiectului
 • 114 km rețele de distribuție
 • 18,2 km rețele de aducție
 • 3 rezervoare de apă (V=50 m3 fiecare)
 • 2 rezervoare de apă (V=350 m3 fiecare)
 • 3 turnuri de apă (V=50 m3 fiecare)
 • 2 sisteme de captare a apei de izvor
 • 6 sonde de captare a apei din râu
 • 4 stații de pompare
Rezultatele proiectului
 • 10.300 de cetățeni cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct (8 primării din raionul Florești)
Valoarea totală a proiectului

Buget total: 69.195.702 de lei, din care:

 • 30.172.012 de lei - Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
 • 32.711.870 de lei - Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan)
 • 6.311.820 de lei - populația beneficiară, administrațiile publice locale și S.A. „Servicii Comunale Florești”, operator al sistemelor
Conținut proiect

DESCRIEREA PROIECTULUI

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next