Denumire proiect Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești
Data de start și finalizare 08.12.2017 - 31.05.2022
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Planul Operațional Regional (POR)
Finanțare din sursele UE
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria orașului Fălești
Parteneri
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale si Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord;
 • Consiliul Raional Fălești;
 • Primăria orașului Fălești.

 

Rezultatele proiectului
 • Peste 15 000 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă;
 • 11,5 km de rețele de alimentare cu apă reabilitate;
 • Construcția a 2,6 km rețele de aducțiune și extinderea rețelelor de alimentare cu apa cu 2,4 km;
 • Prestatorul de servicii de apă si sanitație din orașul Fălești capabil să gestioneze eficient serviciile îmbunătățite in baza Planului de Afaceri elaborat;
 • Două documente strategice raionale si locale in domeniul alimentarii cu apă și sanitație armonizate cu obiectivele strategice naționale.
Obiectivele proiectului
 • Locuitorii orașului Fălești au acces la servicii de apă și sanitație îmbunătățite.

 

Valoarea totală a proiectului
 • 1,27 milioane euro - contribuția UE
 • 160 mii euro - contribuția beneficiarilor
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next