Denumire proiect Planificare SMART în domeniul managementului apelor
Data de start și finalizare 07.09.2021 - 31.07.2022
Domeniu Asigurare cu apă și canalizare
Germania
Proiecte soft
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Parteneri

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Filiala Bălți

Relevanța și impactul regional al proiectului

APL-urile, instituțiile educaționale și de sănătate publică, organizațiile din sectorul de societate civilă, sectorul privat, populația din raioanele Briceni, Sângerei și Glodeni

Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă

APL-urile, instituțiile educaționale și de sănătate publică, organizațiile din sectorul de societate civilă, sectorul privat, populația din raioanele Briceni, Sângerei și Glodeni

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților, prin intervenții echitabile și durabile în domeniul managementului apelor și al domeniului sanitar

Valoarea totală a proiectului

62.703,00 €

Proiectul „Planificare SMART în domeniul managementului apelor” este implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova (SDG Innovation Fund Moldova), în cadrul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Conținut proiect

DESCRIEREA PROIECTULUI

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT