Denumire proiect Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord
Data de start și finalizare 01.06.2022 - 13.07.2023
Domeniu Măsura 2.2: Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri
Finanțare din sursele FNDRL
Documentul Unic de Program 2022-2024
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul IP „IAS Gunar Due Gundersen”
Parteneri
 • Consiliul Raional Soroca;
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
 • IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 • Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”;
 • Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca;
 • Școala Profesională din Soroca;
 • LT „C. Stere” din Soroca.
Activități principale
 • Lansarea proiectului și desfășurarea campaniei de informare;
 • Realizarea lucrărilor de reparații capitale și dotarea laboratorului IAS;
 • Elaborarea programelor/modulelor pentru dezvoltarea de capacități și competențe a mentorilor/profesorilor, tinerilor/elevilor și dotarea RLA cu echipamentul necesar;
 • Stabilirea statului juridic și înregistrarea RLA;
 • Campanii de informare și promovare a mecanismului de stimulare a noii generații de antreprenori – RLA;
 • Recepția finală a lucrărilor și prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului.
Produsele proiectului
 • 1 clădire a IAS reabilitată cu o suprafață totală de 1500 mp; 
 • 1 laborator al IAS dotat și amenajat de 50 mp pentru studierea limbilor străine; 
 • 5 birouri/laboratoare ale instituțiilor de învățământ beneficiare dotate și amenajate cu o suprafață totală de 210 mp; 
 • 5 programe/module de instruire și formare profesională: 2 programe pentru profesori/mentori instruiți în furnizarea serviciilor; 3 programe pentru tineri persoane cu idei de afaceri elaborate;
 • 15 profesori/mentori și cel puțin 30 tineri din RDN cu capacități dezvoltate;
 • cel puțin 30 tineri cu capacități dezvoltate;
 • 5 noi rezidenți anual incubați din rândurile beneficiarilor finali.
Rezultatele proiectului
 • Investiții capitale: 5846,194 mii lei care duc la condiții mai bune pentru rezidenții IAS, inclusiv în corespundere cu cerințele actuale de performanță energetică;
 • Investiții în active imobilizate corporale: 1227,691 mii lei;
 • Minim 90% rata de ocupare a suprafețelor IAS;
 • 20 rezidenți anuali ai IAS și RLA.
Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Creșterea și stimularea potențialului antreprenorial al RDN și revoluționarea culturii antreprenoriale în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea, valorificarea și promovarea a 6 instituții de suport în afaceri în RDN în perioada de implementare a proiectului și post-implementare;
 • Dinamizarea cu circa 25% a culturii antreprenoriale în Regiunea de Dezvoltare Nord: formarea unui mecanism de stimulare a noii generații de antreprenori (rețea de laboratoare de afaceri – RLA), în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare;
 • Dezvoltarea și consolidarea educației antreprenoriale în 3 colegii, 1 școală profesională și 1 liceu teoretic din Regiunea de Dezvoltare Nord, în perioada de implementare și post-implementare a proiectului.
Valoarea totală a proiectului
 • Cost total: 7.349.805 MDL
 • FNDRL: 6.614.824 MDL
 • Contribuție APL/parteneri734.980 MDL

 

Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next