Prima   -  Proiecte de DR   -  Finanțate din sursele Guvernului Germaniei   -  Proiecte finanțate din sursele Guvernului Germaniei

Proiecte finanțate din sursele Guvernului Germaniei

  „Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Râşcani”

BENEFICIARI:

 • 4130 locuitori ai orașului Costești, inclusiv 470 ai satului Duruitoarea Veche;
 • Prestatorul de servicii ÎMDP "Apă Canal Costeşti";
 • Primăria orașului Costeşti;
 • Raionul Râşcani.

BUGET TOTAL: 1.117.306 euro, (inclusiv, investiți germane - 1 103 431 euro, contribuția locală - 13 875 euro).

CADRUL LOGIC AL PROIECTULUI (va fi actualizat)

ACTIVITĂȚI:

 • Crearea comitetului local de cetăţeni pentru implementarea proiectelor de îmbunătățire a serviciilor de apă și canalizare în comuna Costești;
 • Crearea grupurilor de lucru raionale pentru actualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică și elaborarea Studiului de fezabilitate, sectorul apă şi canalizare;
 • Inițierea cooperării intercomunitare pentru prestarea în comun a serviciilor de apă şi canalizare și constituirea Clusterului Prut;
 • Asistență Consiliului raional și APL-urilor de nivelul I în dezvoltarea programelor și planurilor locale pentru sectorul apă şi canalizare;
 • Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare în s. Duruitoarea Veche;
 • Reconstrucția stației de epurare și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Costești;
 • Dezvoltarea capacităților operaționale și instituționale ale ÎMDP "Apă-Canal Costești";
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la utilizarea serviciilor de apă și canalizare;
 • Pregătirea unui ghid de bune practici, pentru a încuraja replicarea activităților în domeniul apei și canalizării;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate.

PRODUSELE PROIECTULUI

EVOLUȚIA PROIECTULUI

  „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raionul Florești”

 Beneficiarii:

 • Aprox. 77 de mii de locuitori ai micro-regiunii la acest moment. Este preconizată extinderea proiectului, pentru a acoperi necesităţile a 200.000 locuitori ai celor 3 raioane;
 • ÎM "Regia-Apă Şoldăneşti";
 • 35 primării (12 primării din Floreşti, 19 primării din Şoldăneşti şi 4 primării din Rezina);
 • Raionul Şoldăneşti;
 • Raionul Rezina;
 • Raionul Floreşti.

Bugetul = 2.264.125 Euro din partea Guvernului Germaniei; 10.750 Euro de la Consiliul Raional Şoldăneşti.

Activități:

 • Crearea Comitetelor locale de cetățeni; 
 • Planificarea integrată şi participativă pentru managementul deşeurilor solide la nivelul celor trei raioane şi elaborarea unui studiu; de fezabilitate pentru prestarea serviciului de management integrat al deşeurilor solide; 
 • Inițierea cooperării intercomunitare pentru prestarea în comun a serviciului de management al deşeurilor solide;
 • Pregătirea schemelor tehnice necesare pentru amenajarea depozitului sanitar;
 • Reabilitarea unor gunoişti temporare, care vor funcţiona până la amenajarea depozitului sanitar;
 • Analiza economică şi organizaţională a prestatorului de servicii;
 • Studiu de referinţă al factorilor de mediu şi socio-economici care afectează gestionarea deşeurilor;
 • Construirea unui depozit sanitar la Parcani, raionul Șoldănești  a două centre de reciclare la Șoldănești și Florești și a două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești, platformelor pentru pre-selectarea deşeurilor şi procurarea echipamentului;
 • Construcţia a 474 de platforme în 35 de localităţi;
 • Asistenţa la activitatea formală şi operaţională a prestatorului de servicii "Regia Apă-Şoldăneşti";
 • Crearea unor societăţi pe acţiuni la Şoldăneşti şi Floreşti, care să gestioneze serviciul în cele trei raioane;
 • Procurarea echipamentului de compost, reciclare şi logistică;
 • Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la utilizarea serviciului de management al deşeurilor solide;
 • Sprijin Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru şi Nord la procedurile de achiziţii publice și la controlul de calitate.

EVOLUȚIA PROIECTULUI

gfghdghdf

Arrow Prev

      

   

Arrow Next