Denumire proiect Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord
Data de start și finalizare 01.06.2022 - 30.11.2022
Domeniu Polonia
Dezvoltare urbană
Proiecte soft
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Produsele proiectului
 • Două Manuale operaționale adaptate necesităților Unității de implementare a proiectelor (Edineț și Soroca)
 • Două sub-granturi oferite
 • Două newslettere elaborate
 • Cel puțin o Unitate de implementare a proiectelor instituționalizată
 • Două ateliere practice organizate
 • Un concurs organizat în vederea selectării orașelor interesate de revitalizare urbană și 2 orașe care necesită programe de revitalizare urbană actualizate
 • Două programe de revitalizare urbană actualizate
 • Două programe de revitalizare urbană noi elaborate
 • Două proiecte (Bălți și Ocnița) coordonate
 • Cel puțin un proiect de succes din Fondul de sinergie implementat
 • O vizită organizată (cca 4 persoane)
 • O conferință de finalizare a proiectului realizată
 • Un program de accelerare a dezvoltării municipiului Bălți facilitat
Rezultatele proiectului
 • 2 UIP din cadrul mun. Edineț și Soroca instituționalizate conform cerințelor Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova 2021-2027
 • Cadru strategic în domeniul revitalizării urbane îmbunătățit pentru 4 orașe și un municipiu din Regiunea de Dezvoltare Nord
 • Conceptul de Revitalizare Urbană în Regiunea de Dezvoltare Nord promovat
 • Investiții atrase prin aplicarea la programe și proiecte cu finanțare națională și externă
Obiectivele proiectului

Scopul proiectului

 • Oferirea suportului pentru dezvoltarea urbană integrată a orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

Obiective specifice

 • Sprijinirea dezvoltării orașelor-poli de creștere prin instituționalizarea Unității de implementare a proiectelor (UIP) din Regiunea de Dezvoltare și dezvoltarea capacităților acestora
 • Stimularea dezvoltării orașelor prin aplicarea instrumentelor de planificare strategică în domeniul revitalizării urbane
 • Facilitarea accelerării dezvoltării municipiului Bălți în calitate de pol de dezvoltare
Valoarea totală a proiectului

38.000 EUR

Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT