Denumire proiect Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini
Data de start și finalizare 05.04.2024 -
Domeniu Documentul Unic de Program 2022-2024
FNDRL
Asigurare cu apă și canalizare
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria municipiului Edineț
Parteneri
 • Consiliul Raional Edineț
 • Primăria orașului Cupcini
Produsele proiectului
 • 4,5 km rețele de canalizare construite
 • 307 consumatori conectați
 • Operator regional contractat
Rezultatele proiectului
 • Implementarea cerințelor UE în ceea ce privește calitatea apei potabile
 • Îmbunătățirea condițiilor de mediu și reducerea surselor de poluare
 • Capacitatea consolidată a entităților locale de gestionare a apei în gestionarea comună a infrastructurii de apă
 • Experiență partajată și conștientizare în rândul publicului larg cu privire la abordarea comună a gestionării durabile a resurselor acvatice
Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Dezvoltarea și implementarea unei soluții pe termen lung a problemelor de mediu și sociale, asociate cu aprovizionarea durabilă cu apă potabilă sigură și extinderea sistemului de canalizare. Consolidarea capacităților autorităților în dezvoltarea și susținerea prestatorilor de servicii regionali pentru gestionarea eficientă a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

Obiective specifice

 • Consolidarea sistemelor de bază ale infrastructurii de apă în zonele urbane
 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem eficient de gestionare a alimentării cu apă la nivel local pentru a optimiza și raționaliza extracția și utilizarea apei și pentru a promova o abordare comună către o gestionare regională durabilă a apei
 • Prevenirea poluării surselor acvatice și încurajarea părților interesate către gestionarea unei sursei comune de apă
Valoarea totală a proiectului
 • 7.575.202,50 MDL, cost total
 • 6.817.682,25 MDL, solicitat din FNDRL
 • 757.520,25 MDL, cofinanțare Primăria mun. Edineț
 • Alocat în 2024: 6.000.000,00 MDL / Decizia CNCDRL 3/24 din 29.01.2024
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT